BIENVENIDO A NUESTRA BIBLIOTECA

Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vol. 14, n. 1

Autor(es)

Gilberto Garcia Botelho (Editor). Manlio Silvestre Fernandes (Editor). Marcelo de Oliveira Mendes (Editor). Paschoal Guimarães Robbs (Editor). Rubens Pinto de Mello (Editor).

Editorial

Local

Rio de Janeiro

Año

1991

Ubicación

CEB/R-20.13