BIENVENIDO A NUESTRA BIBLIOTECA

A última década: ensaios da FGV sobre o desenvolvimento brasileiro nos anos 90

Autor(es)

Moacyr Fioravante (Organizador). Lauro Vieira de Faria (Organizador).

Local

Rio de Janeiro

Año

1993

Área

Ubicación

CEB/2176

Formato

Libro