BIENVENIDO A NUESTRA BIBLIOTECA

Os rituais do tombamento e a escrita da história: bens tombados no Paraná entre 1938-1990

Autor(es)

Márcia Scholz de Andrade Kersten (Autor).

Editorial

Local

Curitiba

Año

2000

Área

Ubicación

CEB/1446

Formato

Libro