BIENVENIDO A NUESTRA BIBLIOTECA

O Nordeste e a saga da Sudene: 1958-1964

Autor(es)

Celso Furtado (Autor).

Editorial

Local

Rio de Janeiro

Año

2009

Área

Ubicación

CEB/4897

Formato

Libro

Colección

Arquivos Celso Furtado 3